DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS

Per a qualsevol devolució o reclamació TRINXERA aplicarà la legislació vigent en cada moment.

trinxera.cat no atendrà devolucions de productes oberts o manipulats a no ser que en la seva obertura s’apreciés defecte en les condicions de l’article que poguessin afectar el seu consum.

Les devolucions seran acceptades per qualsevol dels següents casos:

  • Desperfectes en el transport.
  • Producte en mal estat no detectat per nosaltres.

Per efectuar qualsevol reclamació o devolució poden contactar amb nosaltres per telèfon al +34 696 544 500 o mitjançant correu electrònic hola@trinxera.cat

TRINXERA intentarà en primera instància canviar els productes tornats. Si no ens és possible, s’abonarà l’import.

Als efectes del que estableix la Llei de consumidors i dret de desistiment s’informa als usuaris que disposen d’un termini de set díes hàbils desde la recepció de la mercaderia per executar el dret de desistiment en els casos que estableix la llei.

El nostre compromís és atendre qualsevol reclamació dels nostres clients amb la intenció d’assolir un elevat nivell de satisfacció.